Przejdź do treści

RODO

1. INFORMACJA O TOŻSAMOŚCI ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cyprian Forc zatrudniony w działalność gospodarczą MotiFlow Anna Pawlak z siedzibą w Pleszew (63-300) przy ul. Poznańska 106, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się 6171573579 i REGON 251013034. 

2. DANE KONTAKTOWE 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Cyprian Forc. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty, pod numerem telefonu adresem e-mail podanymi poniżej:

4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH 

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach: 

  1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  2. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
  4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego. 

5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. 

6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. 

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia. 

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych. 

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 

10. PRAWO DO SKARGI 

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.